loader image

Wat is Flegel

//zorggroepflegel.nl/wp-content/uploads/2018/01/Zorggroep-FleGel-1.jpg

Samenwerking tussen hulpverleners van diverse paramedische disciplines kan worden vormgegeven in een paramedische zorggroep. Op deze wijze is er ook sprake van een multidisciplinaire zorggroep.

Paramedische zorggroep FleGel is een multidisciplinaire organisatie (van eerstelijns zorgaanbieders) die met zorgverzekeraars, verwijzers, ziekenhuizen, gemeenten en provincies contracten sluiten om de chronische zorg, eerstelijns revalidatie en preventie in de regio NW Veluwe en een deel van Flevoland te coördineren en uit te voeren met als doel de kwaliteit van zorg, de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van hulpvragers (patiënten) te verbeteren.

Het tweede doel is dat meerdere eerstelijns zorgaanbieders op gelijkwaardige wijze samenwerken. Op deze wijze kan multidisciplinaire dienstverlening in de eerstelijns gezondheidszorg tot stand komen. Vanuit de zorggroep wordt vooral het organiseren van de dienstverlening geregeld. De kwaliteit van de dienstverlening is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de individuele zorgverlener. De zorggroep stelt hoge eisen aan de deelnemers betreffende het kwaliteitsmanagement binnen hun praktijken. De zorggroep is daarnaast in sterke mate faciliterend betreffende het organiseren en ontwikkelen van zorgprogramma’s, scholing en datamanagement.

Een derde doel van onze zorggroep is herkenbaar zijn als aanspreekpunt voor transparante multidisciplinaire zorg, met een geborgde kwaliteit. Deze kwaliteit maken wij door een goed data management inzichtelijk. Wij willen herkenbaar zijn voor individuele patiënten, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, provinciale bestuurders, welzijnsinstanties, ziekenhuizen en alle eerste en tweedelijns hulpverleners.

Vanaf 2010 is er in de eerste lijn een nieuwe vorm van financiering ingevoerd voor een aantal chronische aandoeningen: integrale bekostiging. Er wordt niet meer betaald per verrichting van elke zorgaanbieder afzonderlijk, maar voor het totale zorgprogramma. Welke zorg geleverd wordt, is bepaald in de zorgstandaard. Zorggroepen zijn een middel om invulling te geven aan integrale bekostiging. De rechtsvorm van een zorggroep kan zelf gekozen worden. De meest voorkomende vormen zijn B.V., Coöperatie of Stichting.
Multidisciplinaire zorggroep FleGel is een coöperatie u.a.

Paramedische zorggroep FleGel ontwikkeld en implementeert zorgprogramma’s op basis van de landelijke zorgstandaarden voor diverse chronische indicatie gebieden. Voorbeelden hiervan zijn Diabetes, COPD en CVRM.
FleGel ontwikkeld een gecombineerde leefstijl interventie. Een programma ter bestrijding van overgewicht met voeding en beweging als centrale items. Met de nadruk op eigen regie en verantwoordelijkheid van zorgvragers. FleGel sluit samenwerkingsovereenkomsten tussen zorgverleners en met zorgverleners, met zorgverzekeringen, gemeenten, patiëntenorganisaties en het bedrijfsleven. FleGel organiseert scholing en zoekt hierbij naar partners voor samenwerking op het terrein van scholing, ontwikkeling en implementatie op praktijkniveau.

Het opzetten van een datamanagement systeem voor de paramedische zorggroep ligt in het verlengde hiervan. Per januari 2010 is integrale bekostiging gestart voor de chronische aandoeningen: Diabetes en Cardio Vasculair Risico Management. COPD is daaraan toegevoegd per juli 2010.

Zorggroepen kunnen een middel zijn om invulling te geven aan integrale bekostiging. FleGel ontwikkelt de organisatie van eerstelijns revalidatie met als doel zelfstandige maatschappelijke participatie van patiënten en zorgvragers. Samenwerking met ziekenhuizen, ouderenorganisaties en gemeenten wordt hiervoor gezocht.

Binnen de zorggroep is het van essentieel belang dat de neuzen dezelfde kant op staan. Daarom hebben we een visie en een missie opgesteld. Hiermee willen we nu, maar ook in de toekomst ervoor zorgen dat de gehele zorggroep de visie en de missie na streeft. De visie laat duidelijk zien waar wij als zorggroep voor gaan, nu en in de toekomst. Met de missie willen wij als zorggroep u laten zien waar wij voor staan.

Missie
De Paramedische Zorggroep FleGel U.A. wil een sterk georganiseerde paramedische organisatie zijn, die samenhangende paramedische diensten verleent volgens paramedische richtlijnen en algemene zorgstandaarden in de regio NW. Veluwe en Flevoland. FleGel draagt bij aan het zichtbaar maken en houden van de meerwaarde van de paramedische diensten.

De organisatie richt zich op het bereiken van optimale afstemming van regionale zorg en diensten. De werkafspraken tussen zorgverleners worden waar nodig en gewenst gefaciliteerd.

Visie

Dat paramedici de belangrijkste partner zijn als het gaat om het bereiken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt in de thuissituatie, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname;
Dat paramedici de belangrijkste spelers zijn bij de uitvoering en organisatie van gecombineerde leefstijl interventies om te komen tot een gezonde leefstijl;
Dat versterking van de gezamenlijke positie van de paramedici bijdraagt aan het effectiever vormgeven en borgen van transmurale werkafspraken, bijvoorbeeld voor ketenzorg.
Mocht u vragen hebben over onze visie of missie, neem dan gerust contact met ons op.